Самандови Електроинвест инженеринг

За нас

Самандови Електроинвест Инженеринг ООД е бързоразвиваща се, ориентирана изцяло в полза на клиента компания. Сферата ни на дейност е тясно специализирана в електроенергетиката – от проектно – сметна документация до изграждането на желания електроенергиен обект.

Фирмата е насочена към проектирането, изграждането и поддръжката на фотоволтаични централи.

Самандови Електроинвест Инженеринг ООД предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване - проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електрически съоражения:

  • КАБЕЛНИ И ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ – 0,4KV, 20KV
  • ТРАФОПОСТОВЕ - МАЧТОВИ, ЗИДАНИ, БЕТОННИ И МЕТАЛНИ КТП
  • ПОДСТАНЦИИ
  • ОСВЕТЛЕНИЯ – ТУНЕЛНИ, МАГИСТРАЛНИ, УЛИЧНИ, РАЙОННИ, ПАРКОВИ, ФАСАДНИ, ИНТЕРИОРНИ.
  • ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ НА ПРОМИШЛЕНИ И БИТОВИ СГРАДИ

Екипът ни от професионалисти, отличното техническо изпълнение и висококачествените технологии са неразделна част от начина на работа на Самандови електроинвест инженеринг ООД, което според нас е в основата на успешния бизнес.

САМАНДОВИ ЕЛЕКТРОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Самандови Електроинвест Инженеринг ООД предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване - проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електрически съоражения