проектиране

ПРОЕКТИРАНЕ

 • Електрообзавеждане на обществени, битови сгради и производствени предприятия
 • Кабелни и въздушни мрежи СН и НН
 • ФВЕЦ
 • Нестандартни решения в областта на електроенергетиката
изграждане на електроенергийни обекти

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ

 • ФВЕЦ
 • Трансформаторни постове (класически ТП и КТП)
 • Въздушни и кабелни линии СН
 • Въздушни и кабелни линии НН
 • Електрообзавеждане на обществени, битови сгради и производствени предприятия
 • Компенсираща кондензаторна уредба НН и СН (ККУ НН)
 • Изграждане на системи за мониторинг и управление в електроенергетиката на страна НН и СН
търговия с енергия

ТЪРГОВИЯ С ЕНЕРГИЯ

 • Търговия с електрическа енергия
 • Консултантска дейност в областта на електроенергетиката

САМАНДОВИ ЕЛЕКТРОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Самандови Електроинвест Инженеринг ООД предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване - проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електрически съоражения