Дистанционен мониторинг

Pocket WiFi | Pocket LAN| Pocket GPRS

Дистанционен мониторинг

SolaX Power предлага дистанционен мониторинг за всички инвертори чрез SolaX Cloud-интелигентна, многофункционална платформа за наблюдение, до която можете да получите достъп или дистанционно, или чрез LAN връзка. Независимо дали става въпрос за жилищни системи или търговски фотоволтаични системи, централизираното управление и мониторинг на фотоволтаичните системи спестява време и пари. Със SolaX Cloud, операторите на фотоволтаични системи и инсталаторите винаги могат да преглеждат ключови и актуални данни в реално време.

 

SolaX Pocket WiFi Dongle

Използвайки силата на WiFi сигнал, Pocket WiFi dongle се  свързва с локалната мрежа в рамките на 50 м от мястото на инсталация, като осигурява достъп до платформата за наблюдение на SolaX Cloud.

SolaX Pocket LAN Dongle

Ако няма условия за използване на WiFi  мрежа, Pocket LAN dongle дава възможност за използване на ethernet връзка. Ethernet позволява много по-стабилна връзка, с по-малко смущения.

SolaX Pocket GPRS Dongle

Няма мрежа? Няма проблем! Новият SolaX GPRS dongle позволява да се използва 4G връзка за наблюдение на фотоволтаичната система без изискване за свързване към локална мрежа.

Дистанционен мониторинг