Лабораторни изследвания

Лабораторна установка за анализ и управление на ЕЕС с ВЕИ, пазари с динамично ценообразуване, гъвкавост на товара и съхранение на енергия.

  • Изследователска система за анализ на средства за съхранение на електрическа енергия, 48V, 300Ah, с вградени модули за SCADA.
  • Изследователска система за анализ на метеорологичните параметри вкл. 4 бр. метеостанция за скорост и посока на вятъра, слънчева радиация, атм. налягане, валеж, температура.
  • Изследователска система за анализ на климатични системи с контролна мощността, диспечиране на товара, отдалечено управление, комплект комуникационни устройства, за помещения с обем 310-460м3, с функционалност при външна температурата от -10 до + 40°C, с температура на климатизация 16-30°C.
  • Цялостна SCADA система за лабораторната установка със запис на всички параметри.

 

Цена: 85000 лв. с ДДС

Лабораторни изследвания

Лабораторна установка за изследване на устойчивостта и съвместната работа на микро, мини и нано мрежи с ЕЕС.

  • Изследователска система с регулируем трифазен източник на захранване, с отдалечено управление през SCADA, напрежение на изхода 40-440VAC, честота на изхода 5-70Hz, мощност 75kW, време за репродуциране 0,3s, напрежение на входа 380-420VAC, честота на входа 50-60Hz;
  • Изследователска система за изследване на микро и наномрежи, модулна, позволяваща автономна работа, с модул за отдалечено управление през SCADA, с модули съставени от отделни хибридни устройства с автономен и мрежови инвертор, заряд- регулатор, прехвърлящо реле, възможност за работа като монофазен (~230V) или трифазен (~400V) източник, 24 kW, 50Hz ±5 Hz, с постояннотокови величини 48 V, 300 A, с принадлежности и табла;
  • Изследователска система фотоволтаични генератори P= 28-30kWp, с единична мощност на съставните части по 4-5kW, с постоянно напрежение на отворена верига 50-600V, с табла с банан - щекери за задаване на схема и определяне на напрежение и ток на генератора, с стоманена / алуминиева конструкция, с помощни монтажни материали;
  • Изследователска система за хардуерно емулиране на вятърни генератори P=500W, U= 48V(постоянно), тип генератор с вертикална ос, с табло, заряден контролер и комуникационен модул за SCADA;
  • Изследователска система за хардуерно емулиране на вятърни генератори, P=300W, U=48V (постоянно), тип генератор с хоризонтална ос , с табло, заряден контролер и комуникационен модул за SCADA;
  • Цялостна SCADA система за лабораторната установка със запис на всички параметри.

 

Цена: 110000 лв. с ДДС

САМАНДОВИ ЕЛЕКТРОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Самандови Електроинвест Инженеринг ООД предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване - проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електрически съоражения