Проектиране, изграждане и поддръжка на ВЕИ

Проектиране, изграждане и поддръжка на ВЕИ

Кабелни и въздушни мрежи

Кабелни и въздушни мрежи

Проектиране, изграждане и поддръжка на трансформаторни постове

Проектиране, изграждане и поддръжка на трансформаторни постове

Интелигентни системи за мониторинг и управление

Интелигентни системи за мониторинг и управление

Търговия с енергия

Търговия с енергия

САМАНДОВИ ЕЛЕКТРОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Самандови Електроинвест Инженеринг ООД предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване - проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електрически съоражения