Самандови Електроинвест инженеринг ООД

Кабелни и въздушни мрежи

Проектиране

ФВЕЦ, Трансформаторни постове

Изграждане на електроенергийни обекти

Търговия със зелена енергия

Търговия с енергия

Самандови Електроинвест Инженеринг ООД

Самандови Електроинвест Инженеринг ООД предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване - проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електрически съоражения