Самандови Електроинвест инженеринг ООД

Проектиране, изграждане и поддръжка на ВЕИ

Кабелни и въздушни мрежи

Проектиране, изграждане и поддръжка на трансформаторни постове

Интелигентни системи за мониторинг и управление

Търговия с енергия

Кабелни и въздушни мрежи

Проектиране

ФВЕЦ, Трансформаторни постове

Изграждане на електроенергийни обекти

Търговия със зелена енергия

Търговия с енергия

Последно изградени обекти

Самандови Електроинвест Инженеринг ООД

Самандови Електроинвест Инженеринг ООД предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване - проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електрически съоражения